Povinné čipování psů

27.6.2019

Poslední novela veterinárního zákona přinesla zásadní změnu pro chovatele psů. A to povinnost čipování všech psů s odloženou účinností od 1.1.2020. Tato povinnost se netýká psů, kteří byli označeni tetováním před 3.červencem 2011. Povinnost čipování je provázána s platností vakcinace proti vzteklině. Pokud tedy pes nebude k 1.1.2020 načipován, nemůže být z pohledu zákona očkován.

Navíc od 1.1.2020 bude na každého nenačipovaného psa nahlíženo jako na psa nenaočkovaného proti vzteklině a to i v případě, když má pes v očkovacím průkaze záznam o provedeném očkování. Jinými slovy, od toho data nebude očkování proti vzteklině u neočipovaných psů úředně platné, což může činit chovatelům zvířat problémy v případě poranění člověka psem.