Povinné čipování psů

27.6.2019

Poslední novela veterinárního zákona přinesla zásadní změnu pro chovatele psů. A to povinnost čipování všech psů s odloženou účinností od 1.1.2020. Tato povinnost se netýká psů, kteří byli označeni tetováním před 3.červencem 2011. Povinnost čipování je provázána s platností vakcinace proti zteklině. Pokud tedy pes nebude k 1.1.2020 načipován, nemůže být z pohledu zákona očkován.