Pro kolegy veterináře

Praktickým lékařům můžeme pro jejich pacienty nabídnout tyto diagnostické a terapeutické zákroky.