Co umíme

Interní medicína

V rámci interní medicíny nabízíme základní (běžné) vyšetření, ale i některé specifické diagnostické a léčebné zákroky.

Základní vyšetření:

 • Hematologické a biochemické vyšetření krve
 • Vyšetření krevního obrazu (mikroskopem)
 • Stanovení krevní srážlivosti
 • Vyšetření moče
 • Stanovení hladiny krevního cukru (glykémie)
 • Stanovení hladiny amoniaku v krvi

Diagnostické a léčebné zákroky:

 • Diagnostika endokrinopatií
 • Dermatologické testy, včetně kožní biopsie a následné imunoterapie
 • Koprologické vyšetření
 • vyšetření močového sedimentu, uricult
 • FNAB, true-cut a core biopsie pod usg kontrolou
 • Bronchoskopie a bronchoalveolární laváž, rhinoskopie
 • Endoskopie
 • Transfúze krve (včetně odběru krve od dárce)
 • Vyšetření EKG
 • Předoperační vyšetření

Chirurgie

Nabízíme běžné a náročnější chirurgické zákroky měkkých tkání.

Běžné zákroky měkkých tkání:

 • Kastrace psů a koček, malých hlodavců
 • Mastektomie, nodulektomie
 • Císařský řez
 • Ošetření drobných poranění

Náročnější chirurgické zákroky:

 • operace žaludku (řešení GDV, gastrotomie, gastrektomie, plastiky pyloru)
 • operace střev (enterotomie, enterektomie, subtotální kolektomie)operace jater (cholecystektomie, cholecystoduodenostomie, lobektomie, portosystémový zkrat-PSS)
 • operace sleziny (splenektomie)
 • operace ledvin a močových cest (nefrektomie, nefrotomie, reimplantace ektopického ureteru, cystotomie, uretrotomie, uretrostomie, penisektomie/uretrostomie u Fe)
 • operace prostaty (subtotální prostatektomie, totální prostatektomie, marsupializace)
 • operace kýl (inquinální, perineální, traumatická)
 • operace hlavy (operace zvukovodů, řešení problémů měkkého i tvrdého patra, operace nosu, maxilektomie a mandibulektomie)
 • hrudní operace (PRAA, PDA, perikardektomie, lobektomie plic, esofagotomie, esofagektomie)

Ortopedie

Provádíme diagnostiku i terapii onemocnění kloubů a kostí.

Diagnostika:

 • stresové rentgenogramy
 • artrografie
 • PennHIP
 • artrocentéza, vyšetření synoviální tekutiny
 • kostní biopsie
 • časná diagnostika kloubních onemocnění
 • posouzení dysplazie kyčelních a loketních kloubů
 • posouzení luxace čéšky (pately)

Terapie:

 • chirurgické řešení ruptury vazů (LCCr, LCCd, kolaterálních vazů)
 • konzervativní i chirurgické řešení luxací kloubů
 • chirurgické řešení osteochondrózy
 • chirurgické řešení dysplazie lokte
 • chirurgické řešení dysplazie kyčelního kloubu
 • chirurgické řešení poranění svalů a šlach
 • konzervativní i chirurgické řešení zlomenin
 • chirurgické řešení deformit kostí

Neurologie

Provádíme diagnostiku i terapii neurologických onemocnění a onemocnění páteře.

Diagnostika:

 • odběr a vyšetření mozkomíšního moku
 • myelografie (kraniální i kaudální)
 • epidurografie a diskografie

Terapie:

 • chirurgické řešení onemocnění páteře (hemilaminektomie, laminektomie, SLOT)

Intenzivní péče a hospitalizace

Zabezpečujeme diagnostiku i terapii akutních stavů.

 • nonstop intenzivní péče
 • stabilizace pacientů s diabetickou ketoacidózou - monitoring glykemické křivky glukometrem
 • suplementace kyslíkem
 • torakocentéza, torakodrenáž
 • perikardiocentéza, perikardiodrenáž
 • abdominocentéza, abdominální drenáž
 • peritoneální dialýza
 • stabilizace pacientů ve status epilepticus
 • magnetoterapie

Zobrazovací diagnostika

V rámci zobrazovací diagnostiky nabízíme základní (běžné) rentgenologické a ultrasonografické vyšetření , ale i některé specifické diagnostické zákroky.

Základní:

 • stresové rentgenogramy
 • kontrastní vyšetření (artrografie, myelografie, epidurografie, gastroenterografie, kolonografie, nefrografie, uretrocystografie, aj.)

Specifické:

 • zhotovení rentgenogramů kyčelních, loketních a ramenních kloubů pro jejich oficiální posouzení
 • vyšetření luxace patel u psů a jejich oficiální posouzení
 • ECHO srdce včetně dopplera
 • vyšetření HCM  a PKD u koček

Onkologie

U onkologických pacientů nabízíme diagnostiku, chirurgické řešení i chemoterapii.

Diagnostika:

 • cytologické vyšetření
 • FNAB, true-cut  a core biopsie pod usg kontrolou
 • staging tumorů na základě palpace, rtg a usg diagnostiky
 • vypracování prognózy na základě stagingu a histologického gradingu

Terapie:

 • chirurgické řešení i u neoplazií rozsáhlých nebo nepříznivě lokalizovaných
 • chemoterapie a imunoterapie

Oftalmologie

Pro oční pacienty nabízíme základní vyšetření očí a následnou konzervativní nebo chirurgickou terapii.

Základní vyšetření:

 • vyšetření víček, bulbu a očního pozadí
 • stanovení produkce slz (STT)
 • stanovení nitroočního tlaku (tonopen)
 • barvení rohovky fluoresceinem
 • vyšetření štěrbinovou lampou
 • vyš.USG očního bulbu

Terapie:

 • chirurgické ošetření entropia/ektropia
 • enukleace bulbu
 • konzervativní a chirurgické ošetření vředů rohovky
 • chirurgické ošetření víčkových tumorů
 • terapie zánětlivých i nezánětlivých onemocnění oka