Naše služby

Naše klinika byla původně založená jako pracoviště zajišťující jak primární péči, tak řadu specializovaných vyšetření a chirurgických zákroků.  Vzhledem k tomu, že počty pacientů se specializovaným vyšetřením postupně přibývaly, je v současné době převážná část naší praxe zaměřená jak na referované pacienty, tak na pacienty, kteří vyžadují specializované typy zákroků či vyšetření. Primární péči jsme úplně nepřestali poskytovat, ale není naším hlavním zaměřením.

Interní medicína

V rámci interní medicíny nabízíme základní (běžné) vyšetření, ale i některé specifické diagnostické a léčebné zákroky.

Základní vyšetření:

 • Hematologické a biochemické vyšetření krve
 • Vyšetření krevního obrazu (mikroskopem)
 • Stanovení krevní srážlivosti
 • Vyšetření moče
 • Stanovení hladiny krevního cukru (glykémie)
 • Stanovení hladiny amoniaku v krvi

Diagnostické a léčebné zákroky:

 • Diagnostika endokrinopatií
 • Dermatologické testy, včetně kožní biopsie a následné imunoterapie
 • Koprologické vyšetření
 • vyšetření močového sedimentu, uricult
 • FNAB, true-cut a core biopsie pod usg kontrolou
 • Bronchoskopie a bronchoalveolární laváž, rhinoskopie
 • Endoskopie
 • Transfúze krve (včetně odběru krve od dárce)
 • Vyšetření EKG
 • Předoperační vyšetření

 

Chirurgie

Nabízíme běžné a náročnější chirurgické zákroky měkkých tkání.

Běžné zákroky měkkých tkání:

 • Kastrace psů a koček, malých hlodavců
 • Mastektomie, nodulektomie
 • Císařský řez
 • Ošetření drobných poranění

Náročnější chirurgické zákroky:

 • operace žaludku (řešení GDV, gastrotomie, gastrektomie, plastiky pyloru)
 • operace střev (enterotomie, enterektomie, subtotální kolektomie)operace jater (cholecystektomie, cholecystoduodenostomie, lobektomie, portosystémový zkrat-PSS)
 • operace sleziny (splenektomie)
 • operace ledvin a močových cest (nefrektomie, nefrotomie, reimplantace ektopického ureteru, cystotomie, uretrotomie, uretrostomie, penisektomie/uretrostomie u Fe)
 • operace prostaty (subtotální prostatektomie, totální prostatektomie, marsupializace)
 • operace kýl (inquinální, perineální, traumatická)
 • operace hlavy (operace zvukovodů, řešení problémů měkkého i tvrdého patra, operace nosu, maxilektomie a mandibulektomie)
 • hrudní operace (PRAA, PDA, perikardektomie, lobektomie plic, esofagotomie, esofagektomie)

 

Ortopedie

Provádíme diagnostiku i terapii onemocnění kloubů a kostí.

Diagnostika:

 • stresové rentgenogramy
 • artrografie
 • PennHIP
 • artrocentéza, vyšetření synoviální tekutiny
 • kostní biopsie
 • časná diagnostika kloubních onemocnění
 • posouzení dysplazie kyčelních a loketních kloubů
 • posouzení luxace čéšky (pately)

Terapie:

 • chirurgické řešení ruptury vazů (LCCr, LCCd, kolaterálních vazů)
 • konzervativní i chirurgické řešení luxací kloubů
 • chirurgické řešení osteochondrózy
 • chirurgické řešení dysplazie lokte
 • chirurgické řešení dysplazie kyčelního kloubu
 • chirurgické řešení poranění svalů a šlach
 • konzervativní i chirurgické řešení zlomenin
 • chirurgické řešení deformit kostí

 

Neurologie

Provádíme diagnostiku i terapii neurologických onemocnění a onemocnění páteře.

Diagnostika:

 • odběr a vyšetření mozkomíšního moku
 • myelografie (kraniální i kaudální)
 • epidurografie a diskografie

Terapie:

 • chirurgické řešení onemocnění páteře (hemilaminektomie, laminektomie, SLOT)

 

Intenzivní péče a hospitalizace

Zabezpečujeme diagnostiku i terapii akutních stavů.

 • nonstop intenzivní péče
 • stabilizace pacientů s diabetickou ketoacidózou – monitoring glykemické křivky glukometrem
 • suplementace kyslíkem
 • torakocentéza, torakodrenáž
 • perikardiocentéza, perikardiodrenáž
 • abdominocentéza, abdominální drenáž
 • peritoneální dialýza
 • stabilizace pacientů ve status epilepticus
 • magnetoterapie

 

Zobrazovací diagnostika

V rámci zobrazovací diagnostiky nabízíme základní (běžné) rentgenologické a ultrasonografické vyšetření , ale i některé specifické diagnostické zákroky.

Základní:

 • stresové rentgenogramy
 • kontrastní vyšetření (artrografie, myelografie, epidurografie, gastroenterografie, kolonografie, nefrografie, uretrocystografie, aj.)

Specifické:

 • zhotovení rentgenogramů kyčelních, loketních a ramenních kloubů pro jejich oficiální posouzení
 • vyšetření luxace patel u psů a jejich oficiální posouzení
 • ECHO srdce včetně dopplera
 • vyšetření HCM  a PKD u koček

 

Onkologie

U onkologických pacientů nabízíme diagnostiku, chirurgické řešení i chemoterapii.

Diagnostika:

 • cytologické vyšetření
 • FNAB, true-cut  a core biopsie pod usg kontrolou
 • staging tumorů na základě palpace, rtg a usg diagnostiky
 • vypracování prognózy na základě stagingu a histologického gradingu

Terapie:

 • chirurgické řešení i u neoplazií rozsáhlých nebo nepříznivě lokalizovaných
 • chemoterapie a imunoterapie

Oftalmologie

Pro oční pacienty nabízíme základní vyšetření očí a následnou konzervativní nebo chirurgickou terapii.

Základní vyšetření:

 • vyšetření víček, bulbu a očního pozadí
 • stanovení produkce slz (STT)
 • stanovení nitroočního tlaku (tonopen)
 • barvení rohovky fluoresceinem
 • vyšetření štěrbinovou lampou
 • vyš.USG očního bulbu

Terapie:

 • chirurgické ošetření entropia/ektropia
 • enukleace bulbu
 • konzervativní a chirurgické ošetření vředů rohovky
 • chirurgické ošetření víčkových tumorů
 • terapie zánětlivých i nezánětlivých onemocnění oka

beDesign.cz

Přihlášení